اللهم عجل لولیک الفرج

گفته اند جمعه روزی خواهد آمد و از آن روز که این را فهمیده ایم هر جمعه صبح را با ندای «متی ترانا و نراک» آغاز میکنیم...

.

.

.

در کدامین جمعه از تقویم زهرایی طلوع می کنی؟

در کدام نقطه از سرزمین عطش آلود انتظار، رخ از نقاب میگشایی؟

ای مردترین سفیر قبیله عشق،نامردان روزگار زمینی که وارث آن مستضعفان هستند را به بازار مکاره خود تبدیل کرده اند،رخ بازنما تا تلالو سیمایت این خفاشان شب پرست را به کنج تاریک تاریخ فراری دهد.

.

.

.

آقاجان چشمهایمان به انتظار آمدنت سپید شد،یوسف زهرا بشارتی بفرست تا روشنایی دلمان شود .

اللهم عجل لولیک الفرج

سبز باشید و سربلند

یاعلی

/ 0 نظر / 23 بازدید